Privacy verklaring

Tijdens uw bezoek aan de website van Biljartvereniging de Rietlander kan er mogelijk informatie worden verzameld. We doen dit om de website zoveel mogelijk op de voorkeuren van de bezoekers van onze website af te stemmen en de leden of bezoeker de mogelijkheid te geven , via elektronische weg te reageren. Biljartvereniging de Rietlander leeft daarbij de wettelijke voorschriften na, zoals vastgelegd in de Wet Bescherming Persoonsgegevens. Vanaf 25 mei 2018 overgaand in de wet “Algemene Verordening Gegevensbescherming”.

Persoonsgegevens

Biljartverenging de Rietlander, verzamelt de persoonsgegevens die u invult op de invulformulieren op de site en gegevens over click- en surfgedrag.  Biljartvereniging de Rietlander slaat de persoonsgegevens, zoals naam, adres, woonplaats en overige voor communicatie benodigde gegevens op in een relatiebestand. We gebruiken deze gegevens voor de beantwoording van door u aan ons verzonden vragen en/of elektronische formulieren. En waar nodig voor de uitvoering van verstrekte opdrachten. Biljartvereniging de Rietlander, gebruikt deze gegevens alleen voor interne doeleinden (o.a. online formulieren, wedstrijden en/of biljart gerelateerde zaken)en om vragen van bezoekers te beantwoorden. Deze gegevens zullen uitsluitend aan derden verstrekt worden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar, tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via secretaris@derietlander.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

De verzamelde gegevens staan via een externe computer in de Cloud opgeslagen en zijn beveiligd .

 

Ontvangen van informatie

Heeft u bezwaar tegen het toezenden van de genoemde informatie of wilt u deze informatie liever niet elektronisch ontvangen, dan kunt u dit kenbaar maken door een brief of e-mail te sturen aan Biljartvereniging de Rietlander, met vermelding van uw naam, verenigingsnaam / of anders  en adres en de aanduiding “liever geen informatie” of “liever geen elektronische informatie”. Wilt u inzage in de gegevens die wij over u verzamelen of wilt u deze corrigeren of verwijderen? Dan kunt u dat met vermelding van uw naam, verenigingsnaam/of anders  en adres kenbaar maken door een brief of e-mail te sturen aan het secretariaat.

Op deze voorwaarden is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Geschillen zullen in eerste aanleg worden voorgelegd aan de rechtbank van Rotterdam.

Cookies beleid.

Biljartvereniging de Rietlander ontvangt mogelijk cookies bij het bezoek aan onze website. Deze cookies zijn niet-privacygevoelig. De cookies bevatten geen persoonsgegevens. We kunnen de cookies dus niet gebruiken om u persoonlijk te herkennen. Ook kunnen deze cookies niet worden gebruikt om u op andere websites te herkennen.. Mochten er ondanks de beveiliging toch gegevens zichtbaar worden , dan  geven wij de gegevens niet aan derden. Ook zal er nooit gebruikt gemaakt worden van tracking cookies.

Contact;

Secretariaat Biljartverenging de Rietlander

E-adres;     secretaris@derietlander.nl

Mobiel;       0616382969