Historie

In het wijkcentrum Spijkenisse Noord is in 1980 door de een 10 tal mensen een biljartclubje ontstaan. Op de woensdagavonden kwamen zij bij elkaar, om in een klaslokaal dat in verbinding stond met wijkcentrum Noord, te biljarten. De toenmalige inspirator was Stanley Hoepel, zelf een verdienstelijk biljarter waar een ieder wat van kon opsteken. Al gauw werd deze ruimte te klein daar er slechts een klein biljart aanwezig was en er geen ruimte was voor nog een biljart. Via de Gemeente Spijkenisse werd ons een ruimte aangeboden in de voormalige bibliotheek van de wijk Waterland.

Ook hier groeiden wij uit ons jasje wat na met gesprekken met de Gemeente uitmondde in de toezegging, dat de hal van het toenmalige zwembad in Waterland, zou worden afgeschut waardoor wij een eigen ruimte konden krijgen met een eigen ingang. De ruimte was groot genoeg om daar drie kleine wedstrijdtafels te kunnen plaatsen.

Op 12 maart 1981 werd in een oprichtingsvergadering van Biljartvereniging De Rietlander Spijkenisse de statuten goedgekeurd en was de biljartvereniging een feit. In dat zelfde jaar heeft onze vereniging zich aangesloten bij de KNBB, waardoor een ieder die daar behoefte aan had, in de Bond officiële wedstrijden kon spelen.

Na enkele jaren kregen wij de onprettige mededeling dat i.v.m. het verdwijnen van het zwembad, ook wij naar een andere ruimte moesten uitkijken, daar onze ruimte voor een tandartsenpraktijk bestemd was en het zwembad omgebouwd werd tot supermarkt. In een overleg met de Gemeente werd door ons verzocht om de kantineruimte van het zwembad als locatie voor ons te mogen gebruiken, maar dit werd afgewezen omdat men andere plannen met deze ruimte had. Ons werd, binnen het snookercentrum een ruimte aangeboden. Wij konden onze biljarttafels niet meenemen dus moesten die verkocht worden. Buiten het feit dat wij geen eigen ruimte hadden, verloren wij ook nogal wat leden daar de horeca prijzen nogal verschillen van de verenigingsprijzen.

De toenmalige voorzitter Maarten van Bodegom bleef zoeken naar een eigen onderkomen. Het lukte in 1999 om let wel, de toenmalige kantine van het zwembad, te mogen huren. In een bijzondere Algemene Ledenvergadering kreeg het Bestuur toestemming van de leden om daar naar toe te verhuizen. Tevens werd door de leden via een lening het geld op tafel gebracht om vier kleine wedstrijdtafels aan te schaffen.

In 2007 heeft de vereniging besloten tot de aanschaf van nieuwe biljarts het werden vier gloednieuwe Gabriels, kleine matchtafels.De vereniging heeft deze aanschaf uit eigen middelen kunnen bekostigen.
Het ledental was gegroeid tot 86 leden.

Op 5 oktober 2008 sloeg het noodlot toe. Een brand bij de C 1000 verwoeste ook ons onderkomen en weg waren onze nieuwe biljarts en locatie.
De inspanningen om een nieuw onderkomen voor onze vereniging te vinden ging ons niet snel genoeg, dat zorgde er voor dat vele leden meedachten en spontaan locaties die zij leeg zagen staan aan ons melden en het bestuur, de Gemeente bestookte om de haalbaarheid voor ons te bekijken.
Ondertussen werden de teams bij andere biljartverenigingen en café Meiburg ondergebracht.
Dus alle teams zaten verspreid over Spijkenisse en omgeving.
Het contact met het bestuur werd onderhouden door e-mails.
Elk gesprek met Gemeente of verhuurbedrijf werd via de e-mail gerapporteerd, waardoor men wist dat men goed op de hoogte gehouden werd over de stand van zaken.

Locatie Wilhelmina Bladergroenstraat 47

Begin 2009 kwam het plan om onze vereniging in een dependance van de Meanderschool in Maaswijk te huisvesten.Deze locatie is voor ons uitermate geschikt, maar ons geduld werd wel op de proef gesteld, want deze ruimte kwam pas aan het einde van schooljaar vrij.
Met de verzekeringsgelden hebben wij samen met de Gemeente, die het gebouw voor ons bruikbaar maakte, de ruimte biljartklaar gemaakt.
Onze vereniging is nu voorzien van 2 grote matchtafels en 4 kleine matchtafels.
Door de grote matchtafels is onze vereniging als biljartvereniging volwassener en completer geworden.
Wij hopen hier nog in lengte van dagen te mogen blijven.

De toekomst zal het weten.

De Voorzitter