Opzeggen

In tegenstelling tot wat er in de statuten staat vermeld eindigt het lidmaatschap op 31 december (einde boekjaar) of op 30 juni (einde verenigingsjaar), met inachtneming van een opzegtermijn van twee maanden. De beëindiging van het lidmaatschap dient schriftelijk of per e-mail secretaris@derietlander.nl gemeld te worden aan het bestuur.