IVA Certificaat

Volgens de Drank- en Horecawet zijn wij als vereniging verplicht iemand achter de bar te hebben staan die in het bezit is van een IVA-certificaat.
IVA staat voor Instructie Verantwoord Alcohol schenken.

Het certificaat is voor ieder lid die een bardienst moet draaien verplicht.

Wij willen hierbij een beroep op u doen als lid van onze vereniging om deze instructie te volgen, dat kan online via de website van het NOCNSF
Op https://nocnsf.nl/wat-doet-nocnsf/sport-en-maatschappij/gezonde-sportomgeving/e-learning-verantwoord-alcohol-schenken kunt u online een vragenlijst invullen (duurt 15 á 20 minuten) die u na afloop een certificaat oplevert.

Wij bewaren het certificaat in een speciale map in het clubgebouw. Alle leden die een bardienstplicht hebben moeten het certificaat hebben behaald. Heeft u het certificaat niet behaald zal de vereniging bij een eventuele controle worden beboet.

Het is geen moeilijke instructie en de vereniging is er zeer bij gebaat als u het certificaat behaald