Nieuwe lakens 10 Januari 2019

10 januari 2019 kan er niet gebiljart worden daar dan de lakens worden vervangen. U bent wel van harte welkom om te zien hoe dit gedaan wordt en/of hand en spandiensten ter ondersteuning aan onze technische man te bieden.

–Voor de 3-banders; Klaas heeft ter beoordeling L.E.D. lampen boven een tafel gehangen . Uw mening graag schriftelijk naar het secretariaat ter inventarisatie.