NIEUW: Driebanden op de Donderdagmiddag!!

De laatste jaren is de populariteit van driebandenspel enorm toegenomen. Dit is ook terug te zien op de maandagavond waar zowel het driebanden klein als het driebanden groot op een enthousiaste groep deelnemers kan rekenen. Bij de dagrecreanten was er tot op heden geen mogelijkheid om ook hier in groepsverband een clubcompetitie te spelen en werd alleen het libre en bandspel op de maandag- en dinsdagmiddag in clubverband gespeeld. Toevoegen van het driebandenspel was vooralsnog geen optie, dus is er geopperd een extra middag hiervoor vrij te maken waarin uitsluitend het driebandenspel wordt gespeeld op zowel de kleine als de matchtafel met de mogelijkheid te kiezen voor uitsluitend klein, match of op beide tafels. Op een speelmiddag wordt alleen op dezelfde tafel gespeeld.

Op 1 juni is op deze wijze gestart met een groep van vooralsnog 8 deelnemers. Een ongelukkig moment gezien de zomerperiode, maar verwacht wordt dat dit aantal na de zomer zal toenemen.

Er wordt gespeeld vanaf 13.00 uur en iedereen die wil deelnemen is van harte welkom. De enige eis voor deelname is dat men regelmatig aanwezig is. De partijen worden ingedeeld op basis van de op dat moment aanwezige spelers.

Cor Weijers

Clubcompetitie