Donderdagmiddag clubcompetitie op stoom!

Het lijkt er op dat de donderdagmiddag competitie voor driebanden klein en groot voldoende deelnemers heeft om door te gaan. Het aantal deelnemers begin augustus is 12. Uiteraard is er nog plaats voor een aantal twijfelaars. Voor alle duidelijkheid, de doelgroep zijn recreanten zonder eisen aan het minimum of maximum niveau. Er wordt gespeeld in 4 competities waarbij de deelnemer zelf bepaalt aan welke competities men deelneemt.

Zo zijn er wedstrijden op eindscore op klein en/of groot waarbij het moyenne individueel bepaald wordt. De puntenberekening is op basis van het Belgische systeem (max. 10 punten). Ook zijn er twee competities op basis van het moyenne waarbij de score wordt bepaald door het aantal gemaakte caramboles te delen door het te maken aantal caramboles in 40 beurten. Ook hier wordt dit gespeeld op de kleine en grote tafel. Dit spelsysteem is toegevoegd omdat er niet volgens een speelrooster moet worden gespeeld en de tegenstander (beperkt) willekeurig is.

Wilt u meer weten? Kom eens langs, we starten altijd om 13.00 uur.

Cor Weijers