Cursus Driebanden

Voor de leden die zich hebben aangemeld voor de cursus driebanden. 

Beste mensen,

Door de verplichte sluiting van onze lokaliteit ten gevolge van het  Coronavirus, heeft de geplande driebanden cursus nog geen doorgang kunnen vinden. Nu we weer open zijn is het  mogelijk de cursus nieuw leven in te blazen.

Degene die zich hebben opgegeven zullen benaderd worden of er nog steeds interesse is, tevens zal deze  mail naar alle leden  worden gezonden waardoor leden die alsnog geïnteresseerd zijn zich kunnen opgeven. 

Het ligt in de bedoeling in juni met de cursus te starten, en zullen zowel op de grote en de kleine tafel worden gegeven. De lessen zullen zaterdagochtend van 9.30 tot 12.00 uur worden gegeven. 

Aan bod komen technische vaardigheden bij het driebanden en het berekend biljarten ” systemen en looplijnen “. De cursus zal worden gegeven door  Ben Thijssen en Harry Elsinga.

Geïnteresseerden kunnen zich tot 30 mei met naam en tel.nr. aanmelden voor deze cursus. 

Aanmeldingen naar onze secretaris Kees de Puijker .