Corona Update KNBB

Capelle aan den IJssel, 15 april 2020

Beste secretaris/voorzitter,

We hebben het al eerder met elkaar geconstateerd, we leven in een onwerkelijke tijd. Toch lijkt er enige kentering op komst of al begonnen. Laten we hopen dat het doorzet. Wat dat op dit moment zal betekenen weet nog niemand. “We zullen met elkaar moeten zoeken naar het nieuwe normaal in de anderhalvemetersamenleving”, zei premier Mark Rutte vorige week in zijn persconferentie. Maar wat houdt dat precies in, zo’n samenleving? En wat gaat dat betekenen voor onze biljartsport? Als KNBB hebben we zitting in een projectgroep van NOC*NSF die met adviezen moet gaan komen. Heeft u ideeën of tips (recreatie en/of in wedstrijdverband) die wij hierin mee kunnen nemen dan hoor ik die graag van u.


De overheid en andere instanties zoals het RIVM en ook het NOC*NSF bekijken van dag tot dag wat nodig is in deze crisistijd. Wij volgen dit uiteraard, zodat we jullie kunnen blijven informeren, adviseren en ondersteunen. Wij staan hiervoor dagelijks in contact met de organisaties en instanties zoals het NOC*NSF die ons daarbij kunnen helpen en onze input en vragen verder brengen. Op 21 april is er weer een persconferentie van het kabinet en daarna komt het bondsbestuur weer bijeen (via Microsoft Teams). Indien er aanvullende en relevante informatie komt zullen we dat op de website onder 
www.knbb.nl/coronavirus publiceren.

Hieronder weer enkele updates. Uiteraard staat het u vrij om deze informatie ook op uw website en met de verenigingen te delen!

  • Het bondsbureau blijft gesloten tot 28 april. Uiteraard zijn we wel te bereiken voor vragen of andere zaken via telefoon (ochtenden) en via mail.
  • Veel gestelde vragen en dossier NOC*NSF, https://nocnsf.nl/wat-doet-nocnsf/sport-en-maatschappij/coronavirus-en-sport-veelgestelde-vragen
  • Juist in deze periode, terwijl de coronacrisis ons beperkt in fysieke ontmoetingen, hebben de meeste sportverenigingen en sportbonden een Algemene Leden Vergadering gepland. Deze kan nu niet op normale wijze doorgaan en het is de vraag hoe je hier het beste mee om kan gaan. Het is inmiddels wel duidelijk dat er al veel mogelijk is, maar ook dat er nog maar heel weinig praktische ervaring is. Klik hier voor de informatie zoals we die nu beschikbaar hebben.
  • Zoals je kunt lezen, wordt er op dit moment door de Rijksoverheid gewerkt aan spoedwetgeving. Deze spoedwet moet gaan regelen dat digitale besluitvorming mogelijk is en rechtsgeldig. Ook regelt de spoedwet dat de termijn voor het opmaken van de jaarrekening uitgesteld kan worden. De spoedwet is inmiddels aangeboden aan de Tweede Kamer en zal dus waarschijnlijk snel van kracht worden. Dat kan volgende week al zijn!
  • De Tegemoetkoming Ondernemers Getroffen Sectoren COVID-19 (TOGS) is 1 van de 9 noodmaatregelen van het kabinet om ondernemers te ondersteunen tijdens de coronacrisis. Ook sportverenigingen hebben toegang tot de TOGS regeling, indien je aan de voorwaarden voldoet. Dit zou voor enkele districten en de aangesloten biljartverenigingen maar ook de locaties kunnen gelden. Meer informatie, klik hier.
  • Herdenkingspagina overledenen door Covid-19, klik hier. Mocht u een naam missen geef dit dan door via info@knbb.nl
  • Voor een breed overzicht met juridische vragen ook met betrekking tot contributiegelden, kunt u hier terecht.

Steunfonds Biljarthoreca

We brengen graag het steunfonds www.supportenspeel.nl extra onder de aandacht. Om de biljart-, pool- en snookerzalen die door de sluiting in de problemen dreigen te komen een klein steuntje in de rug te geven, hebben we als KNBB het Support en Speel steunfonds opgericht. Een crowdfunding waar iedereen een donatie kan doen om lokaliteiten te helpen bij basale zaken als een bijdrage voor een opening, open dag etc. Om hierin het goede voorbeeld te geven heeft de KNBB de eerste storting gedaan, en €10.000 in het fonds geplaatst.

We stellen het zeer op prijs als u deze actie en de link op uw websites bekendmaakt!

 

Als er bij u of de verenigingen naar aanleiding van Corona vragen zijn dan kunt u deze het beste stellen via info@knbb.nl. Wij zullen er alles aan doen om deze zo snel als mogelijk te beantwoorden.

 

Sterkte de komende tijd en blijf gezond!

Met sportieve groet,

Willem La Riviere

directeur 

Koninklijke Nederlandse Biljartbond (KNBB)