Corona Protocol

Beste leden,

Vanaf 25 september a.s. veranderen de coronaregels wederom.

Dit heeft invloed op het gebruik van ons gebouw en met name op het gebruik van het horeca gedeelte. Om te voorkomen dat we geconfronteerd worden met het moeten gaan controleren van testbewijzen corona, vaccinatiebewijzen of dergelijke aan de deur, moeten we de coronaregels aanpassen.

Lees daarom onderstaande goed , zodat u op de hoogte bent van de veranderingen en deze ook hanteert.

Betreden clubgebouw.
Er is een maximum van 40 personen in de clublokaliteit van toepassing.
Er bevinden zich maar 3 persoon in de hal.
Bij binnenkomst direct handen ontsmetten.
Registratie wordt gedaan bij binnenkomst en vertrek op het betreffende formulier op de tafel in de hal.

De hal direct verlaten naar binnen of buiten.
Het advies van het RIVM is om 1,5 meter tot elkaar te houden, echter de verplichting vervalt. Diegene die niet gevaccineerd is , dient wel ten alle tijden 1,5 meter tot de aanwezige in het gebouw te houden en wordt verzocht ingeval dit niet mogelijk is, een mondkapje te dragen. Wil of kan diegene dit niet, dan dient hij steeds een corona testbewijs wat niet ouder is dan 24 uur kunnen tonen.
Het bar gedeelte krijgt een afhaalfunctie en men mag alleen per persoon consumpties bij de bar halen en direct dit gedeelte te verlaten. Hetzelfde geldt voor het terugbrengen van het fust e.d. (dit geld alleen voor vrij spelen).

Trainen en wedstrijden.
Tijdens trainen en wedstrijden;
Worden geen handen geschud.
Liggen de ballen op een viscosedoek op de kleine tafels. Worden de opbergdozen niet gebruikt.
Ballen worden vooraf gedesinfecteerd.
Wordt er een keuzetrekstoot bij voorkeur gedaan, in tegenover gestelde richting van elkaar. Ook mag er getost of onderling afgesproken wie er de partij begint. Echter mag men er ook voor kiezen naast elkaar af te stoten om te bepalen wie de partij begint.
Iedere speler gebruikt alleen zijn eigen materiaal en neemt deze altijd mee terug naar zijn plaats.
Iedere speler desinfecteert zijn handen voorafgaand aan de partij.
De arbiter (indien aanwezig) houd voldoende afstand van de tafel.
Er staat altijd maar 1 speler aan de tafel.

Bij voorkeur zitten de spelers tegenover elkaar aan de biljarttafel. (één aan de tafelkant en de ander aan de raamkant).
De andere speler gaat pas naar de biljarttafel als het andere gaat zitten.

Bardiensten bij wedstrijden.
De bardienst tijdens wedstrijden krijgt ook een afhaalfunctie.

Diegene die bardienst heeft blijft bij voorkeur in de barruimte en gaat niet serveren. Er komt een tafel buiten het bargedeelte te staan voor de afhaalfunctie.

Bij de wedstrijden, neemt 1 persoon de bestelling op een geeft deze aan diegene die bardienst heeft. Deze maakt de bestelling gereed en zet deze op de tafel buiten het bar gedeelte. Hier haalt 1 persoon de bestelling op en serveert deze uit. Zo zal ook het lege fust op deze tafel gezet dienen te worden, zodat diegene die bardienst heeft, dit weg kan halen en opruimen.

Na 24:00 uur mogen er geen consumpties meer genuttigd of geserveerd worden.

Gebruik toiletruimte.
Er bevindt zich steeds maar 3 persoon in de toiletruimte, anderen wachten op gepaste afstand buiten deze ruimte.
WC Bril, voor en na gebruik ontsmetten, evenals de drukknop van het spoelreservoir.
Bij gebruik wc borstel, deze ook voor en nagebruik ontsmetten.
Was/ontsmet je handen voor en na gebruik toilet bezoek.
Respecteer de regels, elkaar en steun elkaar.
De RIVM regels blijven ook hier van kracht.
Was/ontsmet je handen voor en na het spelen.
Schud geen handen.
Blijf bij gezondheidsklachten thuis, ook als iemand in de familie koorts of corona gelijkende klachten heeft,
Hoest en nies in je elleboogholte en gebruik wegwerpzakdoekjes en gooi deze direct weg.

Handleidingen

Binnenkomst.
Bij binnenkomst/vertrek hangen aan beide wanden een pompje met desinfecteermiddel.
Het pompje eenmaal indrukken is voldoende om desinfecteermiddel in de hand te spuiten. Hiermee de handen rondom inwrijven en verder niets meer doen. Laten uitwasemen en vooral niet aan kleding of zakdoek of anders afdrogen. Daar anders de ontsmettende werking verloren gaat.
Deze handleiding geldt ook voor de handpompjes op de tafels.

Spelen/trainen.
Op de kleine tafels liggen de ballen per set onder viscosedoekjes en dienen conform de poetsregels behandeld te worden alvorens te gaan spelen. Zie handleiding bij de poetsmachine.

Toiletten,
Bij ieder toilet, hangt een sproeiflacon desinfecteermiddel bij het spoelreservoir. Desinfecteer als u klaar bent, voordat u het toilet verlaat.
Het middel niet direct op de bril spuiten, daar er teveel middel verloren gaat en de werking vrijwel verloren gaat.
Bij gebruik toiletborstel geldt ook, wat middel op een vel (toilet)papier doen en voor en na gebruik ontsmetten.
Verder gelden de handwasregels, zoals standaard en normaal is.

Alleen door deze regels te hanteren, en met name het juist hanteren van de afhaalfunctie, voorkomen we dat we aan de deur moeten gaan controleren en krijgen we de Corona onder controle en voorkomen we nieuwe besmettingen.

Het bestuur rekent op uw medewerking.

Het bestuur.
Dit protocol met handleidingen is in overleg met de GGD/RIVM/Handhaving samengesteld.