Besluit Bondsbestuur KNBB inzake Coronavirus

Aan besturen van verenigingressorterend onder de KNBB-vereniging Carambole

Beste Sportvriend,

Het Bondsbestuur heeft in overleg met de KNBB-vereniging Carambole en de secties Driebanden, Pool en Snooker
unaniem besloten alle competities en individuele evenementen onder auspiciën van de KNBB stil te leggen.

Dit besluit is genomen voor een periode van 7 dagen, gelijk de oproep van de overheid om in Noord-Brabant
alle sociale contacten zo veel mogelijk te beperken, en geldt voor het gehele land.

Dit betekend dus dat alle wedstrijden in KNBB verband stilliggen tot en met woensdag 18 maart. Uiteraard wordt
de situatie continue door het Bondsbestuur gemonitord en wordt a.s. maandag het vervolg bepaald.

Er is uiteraard gediscussieerd over de te nemen maatregelen en in welke omvang maar na rijp beraad is unaniem
besloten het besluit landelijk te doen gelden. De achterliggende redenen van het besluit om verder te gaan dan
het NOC*NSF-advies zijn onder andere:

 • In lijn van de tekst van NOC*NSF volgen wij de adviezen van de veiligheidsregio.
 • Kwetsbare risicogroepen zoals ouderen willen wij niet blootstellen aan onnodige risico’s.
 • Onnodige verplaatsingen van spelers, teams, arbiters en vrijwilligers binnen Nederland, en daarmee het
  aantal sociale contacten, willen wij beperken.
 • Noord-Brabant vormt een relatief groot gedeelte van ons biljartlandschap. Relatief veel wedstrijden zijn met
  teams of spelers uit Noord-Brabant, uit en thuis.
 • Veel biljartspelers zijn onzeker of wedstrijden wel doorgaan. Planning was moeilijk binnen de onzekerheid.
 • Doordat we biljartspelers en -teams al ruimte hadden gegeven zelfstandig de keuze te maken niet deel te nemen,
  zouden sowieso veel wedstrijden geen doorgang vinden – soms op het laatste moment, mogelijk tot ergernis van tegenstanders, lokaliteiten etc.
 • De laatste dagen zijn adviezen steeds scherper geworden naarmate het coronavirus zich verder verspreidde.
  Zouden wij slechts hebben gekozen voor alleen Noord-Brabant of alleen t/m maandag 16 maart (zoals het huidige advies is van NOC*NSF), zou
  onzekerheid blijven bij biljarters gezien de gerede kans dat komende dagen *toch* rigoureuzere maatregelen nodig zouden zijn.
 • Een niet-rigoureuze beslissing (alleen bepaalde regio, alleen bepaalde secties, alleen bepaalde evenementen) zou onduidelijkheid in de hand
  hebben gewerkt. Met deze beslissing hopen wij voor alle biljarters maximale duidelijkheid te verschaffen – hoe onplezierig ook de boodschap.

Gezien de impact van deze maatregel zal het Bondsbestuur wekelijks de zaak monitoren en waar nodig met aangepaste maatregelen komen.
De KNBB-Vereniging Carambole zal de gewesten en districten op termijn informeren over de eventuele gevolgen voor kampioenschappen en finales.

Voor meer informatie raadpleegt u de onderstaande websites

Lees hier de publicatie van het Bondsbestuur over het genomen besluit.
Lees hier de adviezen van het RIVM.
Lees hier de publicatie van het Bondsbestuur over het genomen besluit.