Bestuursreglement Alcohol in sportkantines verenigingen

Het Bestuursreglement Alcohol in sportkantines/verenigingen is een nieuw reglement, wat naast de statuten (verplicht) moest worden opgesteld door de afdeling  veiligheid, vergunningen en handhaving uit naam van de burgemeester van Nissewaard en is benodigd om onze vergunning tot het mogen schenken van alcohol houdende dranken te behouden.
Lees het stuk door en uitleg zal op de volgende ALV 2018, die gehouden gaat worden op 24 maart 2018 om 10:00 uur in het clubgebouw aan de W. Bladergroenstraat 47 te Spijkenisse.